top of page

קריירה

"כאשר אני מגיעה לארגון או אדם פרטי, יש לי כמה מטרות. לקחת כל אדם שאני נתקלת בו ולהוציא ממנו את המקסימום לטובת העובדים שלו, מטרות הארגון והפיתוח האישי שלו ".

bottom of page